Lastavica

Zdravi bubrezi za svakoga, svuda

Nauka — Autor lastavica @ 07:00Svetski dan bubrega Kragujevac redovno obeleži veoma
kvalitetnim nefrološkim seminarom, koji organizuje prof.dr 
Dejan Petrović.
Seminar je veoma posećen, a vode ga eminentni profesori.Svaki dan bubrega ima neki drugi moto, pod kojim se obeležava


Novi moto je: Zdravi bubrezi za svakoga, svuda.

Tema seminara je vrlo važna za nefrologe i sve naše pacijente

Poneli smo korisna znanja, a pre i posle seminara posvetili smo se 
lepom gradu Kragujevcu, o čemu ću vam pričati.

 


Tesla i medicina

Nauka — Autor lastavica @ 06:51

Mesto dešavanja: PTT muzej, Majke Jevrosime 13, 
u zgradi koju je projektovao arhitekta Momir Korunović.


Uvodna reč pripada gospodinu Željku Sariću,
direktoru muzeja.


Zatim će veče najaviti predavač, 
prof. dr Danijela Vučević. 


Guslar i deca koja pevaju o Tesli nisu imali tremu pred 
predstavnicima medija.Prof. dr Danijela Vučević sa katedre patofiziologije Medicinskog 
fakulteta je sa svojom ekipom publikovala ovaj rad:


NIKOLA TESLA AND MEDICINE: 160TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF THE
GENIUS WHO GAVE LIGHT TO THE WORLD - PART II
NIKOLA TESLA I MEDICINA  160 GODINA OD ROĐENJA GENIJA
KOJI JE SVETU PODARIO SVETLOST  II DEO
Danijela VUČEVIĆ, Drago ĐORĐEVIĆ and Tatjana RADOSAVLJEVIĆ
Med Pregl 2016; LXIX (11-12): 391-401. Novi Sad: 
novembar-decembar. 391
"Sažetak
Uvod. Nikola Tesla (18561943) bio je genijalni pronalazač i naučnik
koji je izuzetno doprineo razvoju medicine. U našem prethodnom
radu opisan je poseban doprinos ovog naučnika svetskog
glasa utemeljenju radiologije kao nove medicinske discipline. U
ovom radu dat je osvrt na primenu Teslinih struja u medicini.
Primena Teslinih struja u medicini. Teslin izum koji je najznačajnije
doprineo medicini je transformator (Teslin kalem) za
stvaranje visokofrekventnih i visokonaponskih struja (Teslinih
struja). Tesline struje se koriste u postupcima medicinske dijatermije,
pri čemu se prilikom njihovog prolaska kroz organizam
električna energija pretvara u toplotnu, te se na taj način zagrevanjem
tkiva u unutrašnjosti organizma postiže terapijski efekat.
Poznato je da se Tesla dopisivao sa lekarima elektroterapeutima,
Duganom i Monelom. Podstaknut korišćenjem visokofrekventnih
struja, Tesla je 1896. godine konstruisao ozonski generator, koji
služi za dobijanje ozona, agensa sa snažnim baktericidnim svojstvima.

Nikola Tesla je ispitivao i uticaj mehaničkih vibracija i
rezonancije na organizam i prvi ih primenio u medicinske svrhe.


S tim u vezi, osmislio je oscilator koji je koristio za suzbijanje
umora u nožnim mišićima. Malo je poznato da su Teslini pronalasci
(transformator i sistem za bežično daljinsko upravljanje)
nezaobilazni deo korišćenja medicinske opreme. Pored toga, bežična
tehnologija u današnje vreme se takođe u potpunosti primenjuje
u sklopu brojnih dijagnostičkih i terapijskih procedura.

Zaključak. Nikola Tesla je poslednja renesansna ličnost modernog
doba. Svojim grandioznim delom spojio je tri veka i dva
milenijuma i večno zadužio čovečanstvo.
Ključne reči: istorija medicine; poznate ličnosti; portreti; elektroterapija;
ozon; radio talasi; dijatermija; bežična tehnologija"

Danas bi svet živeo u mraku da nije bilo Teslinog genija.
Tesla je osvetlio Ameriku i ceo svet. Naš čovek je to uradio! 


Njegovi medicinski izumi nisu mu priznati iako se znalo za njih.
Nikad nije dobio Nobelovu nagradu.

I "Politika" se osvrnula na predavanje, zabeleživši usput i
pažljivu slušateljku u prvom redu.


 

 


Powered by blog.rs