Lastavica

Priča iz neolita: Medvednjak

Istorija — Autor lastavica @ 06:34Jeste li spremni na novo putovanje u neolit, 6300-4500 g
odine p.n.e? Vremeplov kreće, a vi se zapitajte kao i ja jesmo
li nešto napredovali od tada, kao ljudska vrsta!Prof. dr Milorad Stojić, naučni savetnik, govorio je na temu
"NEOLITSKA KULTNA MESTA U ŠUMADIJI". Na lokalitetu sela 
Gračac na periferiji Smederevske Palanke niklo je kultno središte
iz neolita -Medvednjak od 6300-4500 godine p.n.e. 
Tu se živelo u neolitu pa vekovima posle ne. Debljina arheološkog 
sloja je do 8 metara.


Nađeno je preko 2500 figurina velike vrednosti, od čega preko 
460 koštanih antropomorfnih figurina. 

Ovo je verovatno bio instrument za astronomska merenja.

Otkuda ovde i tada žadeit kad je jedini rudnik žadeita između 
Italije i Francuske?

Figurine od kremena, jedinstvene u svetu

Antropomorfna figurina sa dva lica

Da li je ovo model za ET?

Čovek-ptica sa zmijom preko ramena

"Krik"- figurina sa jasno prikazanim ustima

Antropomorfne figurine

Monumentalna sedeća antropomorfna figurina

Mislilac s Medvednjaka, 5000 godina pre Rodena, jedina 
neolitska figurina s anatomski prikazanim delovima tela.

Glava od porfira. Otkud ona ovde, najbliže nalazište je u Egiptu,
a ovo je rađeno hiljadama godina pre Rimljana?

U neolitu-jedinstvena gravura ptice

Glava u granitu

Boginja Meseca

Glinene figurine

Koštane figurine zmije

Ogrlica od 28 zuba mladog jelena sa tragovima oksida bakra!
(mladi jelen ima samo jedan takav zub, a otkud oksid bakra?)

Koštane figurine u vidu kornjače

Figurina sa firnajzom i okerom

Fascinantan nalaz: sekstant od lopatice bosa primigeniksa. 
Ugao od 60 stepeni!

Moguća upotreba koštanih predmeta za astronomska osmatranja

Jedina do sada poznata gravira na kosti iz neolita.

Ako je kolevka svih naroda u Africi, kojim li su sve putevima širili
po Evropi i svetu?
(foto: Lastavica)

Powered by blog.rs