Lastavica

Koviljska subota

Putopisi — Autor lastavica @ 12:50Ako je dan lep, treba li ga provesti kod kuće? Ne. Idemo!
Naš cilj je Kovilj, mesto na obodu Koviljsko-petrovaradinskog rita.


Mestom dominira Crkva Vaznesenja Gospodnjeg
(Gornjokoviljska) podignuta između 1824. i 1829.


Prvo se poklonite ikoni na ulazu, malom ikonostasu
.
Vredi vidjeti ikonostas Rafaila Momčilovića.

Prelepe su Carske dveri

Kako znate kome je crkva posvećena? Po ikoni koja je
sasvim levo na ikonostasu-Vaznesenje Gospodnje

Prelepa je ikona Bogorodice

U istoj ulici, nekoliko kuća dalje, nalazi se rodna kuća
čuvenog pesnika Laze Kostića.


Crkva Sv. apostola Tome (Donjokoviljska) koja je podiguta 1845.
na mestu stare crkve, poruišene 1837. Stara crkva je takodje bila
posvećena istom svetitelju.

Crkva Sv.apostola Tome u Kovilju proglašena je za spomenik
kulture. Ikonostas je 1937. izradio Anton Krel.

Carske dveri su prekrasne

Pogledajte kako je lepo prikazan Sv.Toma

Na kraju sela Kovilj nalazi se pravoslavni manastir Kovilj sa
crkvom posvećenom Sv. Arhanđelima Mihajlu i Gavrilu.


Uređeni su parkovi oko manastira

Manastir je prema legendi osnovao Sv. Sava. Prvi put se pominje
sredinom 17. veka. Savremena crkva je zadužbina Petra Andrejevića
iz Sremskih Karlovaca, a izgrađena je sredinom 18. veka.


Ulazni mozaik

Unutrašnjost se renovira, ikonostas je na restauraciji, ali se
freske mogu lepo videti.


I sad da prošetamo malo uz Dunavac, koji čini
koviljsko-petrovaradinski rit.


(nastaviće se)

Powered by blog.rs