Lastavica

Osmehni se nedeljom

Humor — Autor lastavica @ 07:04Vikendom ste navikli na humor kod Lastavice

Ula­zi čo­vek u pe­ka­ru s ma­skom na oči­ma.
- Mo­lim jed­nu in­te­gral­nu ki­flu.
- U re­du, go­spo­di­ne. A za­što ste ma­sku sta­vi­li pre­ko oči­ju?
- Da ne vi­dim bu­rek.


 


Powered by blog.rs