Lastavica

Tri hrasta bez jednog

Putopisi — Autor lastavica @ 05:51Prolazimo kroz selo Boždarevac do spomenika prirode Tri hrasta 
lužnjaka. Sada su tu dva jer je jedan istrulio u poplavi.


Preostala dva lepotana stara su po 220 godina.
Sada je to prirodno dobro prve kategorije.


Prvi

drugi

Izvaljeni treći

Pod široku krošnju lako je stala grupa, i još bi nas puno stalo.
Pod hrastom je velika koncentracija joda, jeste li to znali? 

(nastaviće se)

Powered by blog.rs