Lastavica

Beogradski krug kredom

Književnost — Autor lastavica @ 15:48
Društvo književnika Beograda predstavilo je kolegama po peru 
treći broj svog novog časopisa "Beogradski krug kredom". 

Časopis sada nosi novi logo sa simbolima Beograda, 
kreaciju poznatog slikara Stanka Janjuševića. 

U predstavljanju časopisa "Beogradski krug kredom" učestvovali su
autori zastupljeni u časopisu, a veče su vodili predsednik i sekretar
Društva, Zoran Ilić i Anka Stanojčić.


Ovog puta časopis otvara naš renomirani pesnik 
Dušan D. Živančević, jedan od osnivača Društva
književnika Beograda.


Zoran Ilić je pročitao ponešto od priloga Jelene Pavlović, 
Vere Pavlović i Sime Vasića. 

Jagoda Nikačević nas je zaintrigirala pričom "Parking".

Ljiljana Šarac je pročitala deo recenzije njenog novog 
romana "Starija". 

Ivan Despotović je predstavio "Kroki jedne duše", 
osvrt na poeziju Danijela Đukića.

Zoran Škiljević, naš urednik za prozu, pročitao je osvrt
na njegov novi roman "Do obala Goe".

Anka Stanojčić je govorila o promociji 6. broja časopisa
"Beogradske balkanske vertikale" u okviru DKB hronike.

Srđan Simeunović Sendan je govorio o svojoj novoj 
knjizi "Balkanski trougao".

Anka Stanojčić je obavestila prisutne o prethodnom 
prijemu novih članova u Društvo književnika Beograda.

U diskusiju su se uključili Slađana Belko, Miloš Nastić 
i Olivera Milojković.Milivoje Jozić je "začinio" veče svojim odličnim aforizmima.

Na sledećem sastanku upriličićemo svečani prijem šest 
novih članova Društva književnika Beograda. U toku je 
obrada materijala za četvrti broj časopisa.


Heraclea

Putopisi — Autor lastavica @ 07:51„Heraclea lyncestis. (Herakleja Linkestis) je antički grad koji se nalazi 
na južnoj periferiji grada Bitolja. Ime nosi po Heraklu, mitskom junaku 
makedonske dinastije Agreadi, koji su dobili ime po kraju u kome su 
vladali (Linkestida). 
Zbog dobrog strateškog položaja, Herakleja se razvila u veći trgovački
i saobraćajni čvor na značajnom putu Vija Ignacija (lat. Via Egnatia) 
koji je povezivao Drač i Bosfor (grad Konstantinopolj).“

"Grad je bio osnovan u predrimskom periodu, najverovatnije za vreme 
makedonskog kralja Filipa II. Za to vreme bilo je izgrađeno nekoliko
tvrđava za lakše kontrolisanje makedonskog carstva. 


Nakon Makedonaca, Herakleja je potpala pod rimsku vlast. Tada je 
u vremenu od prvog do četvrtog veka naše ere, doživela i najveći 
uspon."
Na zapadnoj strani je bila episkopska rezidencija sa prelepim podnim 
mozaikom u 14 nijansi. 
Amfiteatar je primao oko 2500 ljudi.

Sačuvani su prekrasni podni mozaici. 


Srušio ju je zemljotres 518.g.n.e.


(Nastaviće se)

Powered by blog.rs