Lastavica

26 Sep, 2018

Heraclea

Putopisi — Autor lastavica @ 07:51„Heraclea lyncestis. (Herakleja Linkestis) je antički grad koji se nalazi 
na južnoj periferiji grada Bitolja. Ime nosi po Heraklu, mitskom junaku 
makedonske dinastije Agreadi, koji su dobili ime po kraju u kome su 
vladali (Linkestida). 
Zbog dobrog strateškog položaja, Herakleja se razvila u veći trgovački
i saobraćajni čvor na značajnom putu Vija Ignacija (lat. Via Egnatia) 
koji je povezivao Drač i Bosfor (grad Konstantinopolj).“

"Grad je bio osnovan u predrimskom periodu, najverovatnije za vreme 
makedonskog kralja Filipa II. Za to vreme bilo je izgrađeno nekoliko
tvrđava za lakše kontrolisanje makedonskog carstva. 


Nakon Makedonaca, Herakleja je potpala pod rimsku vlast. Tada je 
u vremenu od prvog do četvrtog veka naše ere, doživela i najveći 
uspon."
Na zapadnoj strani je bila episkopska rezidencija sa prelepim podnim 
mozaikom u 14 nijansi. 
Amfiteatar je primao oko 2500 ljudi.

Sačuvani su prekrasni podni mozaici. 


Srušio ju je zemljotres 518.g.n.e.


(Nastaviće se)

Komentari


Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me

Powered by blog.rs