Lastavica

Šumarice

Putopisi — Autor lastavica @ 07:34
Kragujevac se budi. 


Doručkujmo, pa krenimo.

Memorijalni park Šumarice su park prirode i sećanja. Posvećen je
streljanim građanima Kragujevca od strane Vermahta 21. 11. 1941. 
godine u Kragujevcu. Oko 3000 njegovih stanovnika, među kojima 
oko 300 učenika i petnaestoro djece od 8-12 godina je streljano 
u Šumaricama. Po nemačkim izvorima streljano je 2.795 osoba 
uključujući i oko 300 đaka.


Kroz tek lako ozelenjelu šumu prilazimo spomenicima, s merom  
smeštenim u prirodi, na mestima koja sećaju na kragujevačku tragediju.


Ako tužni spomenici mogu biti lepi, meni je ovaj najlepši. Spomenik 
bola i prkosa - vajar Ante Gržetić, mermer, podignut 1959. godine
na mestu gde je 21. 10. 1941. godine u Šumaricama streljana jedina
žena - Nada Naumović. Kroz čistoću obrade mermernog bloka
predstavljene su figure muškarca i žene u samrtnom grču. Ženski lik, 
snažno izvijen unatrag, još uvek prkosi smrti, a muški, bolno savijen 
u oštrom luku napred polako pada ka zemlji.

Spomenik streljanim đacima i profesorima (Prekinut let) - vajar 
Miodrag Živković, beton, izgrađen 1963. godine, nalazi se na mestu 
gde je streljana najveća grupa učenika zajedno sa 18 profesora. 
To je grandiozna skulptura u kojoj se moćni, razgranati blok od belog 
betona preobražava u nežnu pticu slomljenih krila, prekinutu u letu. 
Simbolizuje polet i snagu mladosti presečene u trenutku kada se 
spremala da se otisne u život. 

Pored grobnice u kojoj su sahranjeni streljani čistači obuće, Romi, 
dečaci od 12 do 15 godina, nalazi se spomenik "Kristalni cvet". 
Geometrijski svedenim formama cveta i zaobljenim čašicama 
simbolizira tek razvijeni pupoljak, presječen na dva dela. Belina 
cveta ističe moralnu čistoću dečaka, a crne čašice, pored boje 
njihovog tena, asociraju na smrt i tamu podzemnog sveta.

I crkvica je podignuta kragujevačkim mučenicima

Rano ujutro prvo srećete trkače, pa šetače pasa pa šetače dece.


Sve ostalo nalazi se u muzeju

Odmorićemo se i kafu popiti u hotelu "Šumarice" 


Powered by blog.rs